Хотел

Начална цена: 473040.00 лв. Покажи в EUR

430 кв.м., Маджаре
с.МАДЖАРЕ, община Самоков, В НАЧАЛОТО на селото, ГРАНИЧИ с река Черни Искър

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Георги Николов Каримов
Срок: от 24.07.2020 до 24.08.2020
Обявяване на: 25.08.2020 00:00
Публикувана на: 30.06.2020 17:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, Софийска област, с идентификатор № 46067.2.67, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастрална карта от 1372 кв.м., а по документи за собственост 1325 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом, със стар идентификатор – кв. 104, парцел V, при граници на имота по кадастрална карта: имоти с идентификатори №№ 46067.2.66; 46067.2.275; 46067.2.71; 46067.1.151; 46067.1.150; 46067.1.65 и 46067.1.64, ведно с построената върху имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ – ХОТЕЛСКИ ТИП, кафе – аперитив и СПА /фитнес център/, със застроена площ от 430 кв.м. по строителни книжа, а съгласно кадастралната карта, представляваща обект с идентификатор № 46067.2.67.1, пететажна сграда, с площ от 500 кв.м. с предназначение – апартаментен хотел, състоящ се от следните самостоятелни обекти, а именно: 1. КАФЕ – АПЕРИТИВ, находящ се на етаж – подземен, със застроена площ от 167.08 кв.м., ведно с 9.433 % идеални части от общите части на сградата; 2. ДЖАКУЗИ И ФИТНЕС ЗАЛА, находящи се на етаж – подземен, със застроена площ от 283.62 кв.м., ведно с 16.013% идеални части от общите части на сградата; 3. ОФИС ПОРТИЕР, находящ се на етаж I, със застроена площ от 20.93 кв.м., при граници: апартамент 1, ел. табло, коридор на сградата, фасада на сградата, ведно с 1.182% идеални части от общите части на сградата; 4. АПАРТАМЕНТ 1 находящ се на етаж I, със застроена площ от 46.97 кв.м., при граници: офис-портиер, апартамент 2, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.652% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.1, находящ се на етаж 0, с площ от 55.52 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 5. АПАРТАМЕНТ 2, находящ се на етаж I, със застроена площ от 63.70 кв.м., при граници: апартамент 1, апартамент 3, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 3.596% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.2, находящ се на етаж 0, с площ от 86.58 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 6. АПАРТАМЕНТ 3, находящ се на етаж I, със застроена площ от 49.80 кв.м., при граници: апартамент 2, апартамент 4, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.812% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.3, находящ се на етаж 0, с площ от 70.60 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 7. АПАРТАМЕНТ 4, находящ се на етаж I, със застроена площ от 50.20 кв.м., при граници: апартамент 3, апартамент 5, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.834% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.4, находящ се на етаж 0, с площ от 71.51 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 8. АПАРТАМЕНТ 5, находящ се на етаж I, със застроена площ от 70.12 кв.м., при граници: апартамент 4, коридор на сградата, стълбищна клетка и фасада на сградата, ведно с 3.959% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.5, находящ се на етаж 0, с площ от 100.21 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 9. АПАРТАМЕНТ 6, находящ се на етаж II, със застроена площ от 51.89 кв.м., при граници: апартамент 7, коридор на сградата, стълбищна клетка и фасада на сградата, ведно с 2.930%, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.6, находящ се на етаж 1, с площ от 61.33 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 10. АПАРТАМЕНТ 7, находящ се на етаж II, със застроена площ от 55.01 кв.м., при граници: апартамент 6, апартамент 8 и фасада на сградата, ведно с 3.106% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.7, находящ се на етаж 1, с площ от 65.02 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 11. АПАРТАМЕНТ 8, находящ се на етаж II, със застроена площ от 75.11 кв.м., при граници: апартамент 7, студио 9 и фасада на сградата, ведно с 4.241% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.8, находящ се на етаж 1, с площ от 88.78 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 12. СТУДИО 9, находящо се на етаж II, със застроена площ от 49.72 кв.м., при граници: апартамент 8, студио 10, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.807% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.9, находящ се на етаж 1, с площ от 58.77 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 13. СТУДИО 10, находящо се на етаж II, със застроена площ от 49.97 кв.м., при граници: студио 9, апартамент 11, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.821% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.10, находящ се на етаж 1, с площ от 59.06 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 14. АПАРТАМЕНТ 11, находящ се на етаж II, със застроена площ от 58.17 кв.м., при граници: студио 10, студио 12 и фасада на сградата, ведно с 3.284% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.11, находящ се на етаж 1, с площ от 68.75 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 15. СТУДИО 12, находящо се на етаж II, със застроена площ от 41.41 кв.м., при граници: апартамент 11, апартамент 13, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 3.136% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.12, находящ се на етаж 1, с площ от 48.94 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 16. АПАРТАМЕНТ 13, находящ се на етаж III, със застроена площ от 51.89 кв.м., при граници: апартамент 14, коридор на сградата, стълбищна клетка и фасада на сградата, ведно с 2.930% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.13, находящ се на етаж 2, с площ от 61.33 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 17. АПАРТАМЕНТ 14, находящ се на етаж III, със застроена площ от 55.01 кв.м., при граници: апартамент 13, апартамент 15 и фасада на сградата, ведно с 3.106% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.14, находящ се на етаж 2, с площ от 65.02 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 18. АПАРТАМЕНТ 15, находящ се на етаж III, със застроена площ от 75.11 кв.м., при граници: апартамент 14, студио 16, фасада на сградата, ведно с 4.241% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.15, находящ се на етаж 2, с площ от 88.78 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 19. СТУДИО 16, находящо се на етаж III, със застроена площ от 49.72 кв.м., при граници: апартамент 15, студио 17, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.807% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.16, находящ се на етаж 2, с площ от 58.77 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 20. СТУДИО 17, находящо се на етаж III, със застроена площ от 49.97 кв.м., при граници: студио 16, апартамент 18, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.821% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.17, находящ се на етаж 2, с площ от 59.06 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 21. АПАРТАМЕНТ 18, находящ се на етаж III, със застроена площ от 58.17 кв.м., при граници: студио 10, студио 12, фасада на сградата, ведно с 3.284% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.18, находящ се на етаж 2, с площ от 68.75 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 22. СТУДИО 19, находящо се на етаж III, със застроена площ от 41.41 кв.м., при граници: апартамент 11, коридор на сградата, стълбищна клетка и фасада на сградата, ведно с 2.338% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.19, находящ се на етаж 2, с площ от 48.94 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 23. СТУДИО 20, находящо се на етаж IV, със застроена площ от 33.18 кв.м., при граници: студио 21, стълбищна клетка, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 1.873% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.20, находящ се на етаж 3, с площ от 48.95 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 24. СТУДИО 21, находящо се на етаж IV, със застроена площ от 46.74 кв.м., при граници: студио 20, апартамент 22, фасада на сградата, ведно с 2.639% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.21, находящ се на етаж 3, с площ от 55.24 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 25. АПАРТАМЕНТ ТИП МЕЗОНЕТ 22, находящ се на етаж IV и на етаж V, със застроена площ от 60.30 кв.м. на първо ниво, при съседи на първо ниво: студио 21, студио 23, фасада на сградата и застроена площ на второ ниво от 21.86 кв.м., при граници на нивото: покрив, ведно с 3.404% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.22, на 2 /два/ етажа, находящ се на етаж 3 и етаж 4, с площ от 93.13 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 26. СТУДИО 23, находящо се на етаж IV, със застроена площ от 38.28 кв.м., при граници: първо ниво на апартамент 22, студио 24, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.161% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.23, находящ се на етаж 3, с площ от 56.22 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 27. СТУДИО 24, находящо се на етаж IV, със застроена площ от 38.68 кв.м., при граници: студио 23, първо ниво на студио 25, коридор на сградата и фасада на сградата, ведно с 2.179% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.24, находящ се на етаж 3, с площ от 56.60 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент; 28. СТУДИО 25, находящо се на етаж IV и на етаж V, със застроена площ на първо ниво от 46.74 кв.м., при граници на нивото: студио 24, стълбищна клетка, фасада на сградата и застроена площ на второ ниво от 16.71 кв.м., при граници на нивото: покрив, ведно с 3.392% идеални части от общите части на сградата, а съгласно кадастралната карта, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 46067.2.67.1.25, на 2/ два/ етажа, находящ се на етаж 3 и етаж 4, с площ от 103 кв.м., с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент;

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Каримов
Служебен номер: 792
Телефон: 0722 - 60183
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Македония No34А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Каримов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 189
  • Продажба на МПС: 20
  • Продажба на имущество: 7