Други

Начална цена: 828000.00 лв. Покажи в EUR

608 кв.м., Доспей
с.ДОСПЕЙ, с лице на главния път за центъра на селото, до Църквата, община Самоков-ВИЛНО СЕЛИЩЕ

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Георги Николов Каримов
Срок: от 24.07.2020 до 24.08.2020
Обявяване на: 25.08.2020 00:00
Публикувана на: 30.06.2020 17:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Доспей, общ. Самоков, Софийска област, на ул. „1-ва” №15, с идентификатор № 23039.10.261, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-50/24.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед № КД-14-23-735/14.10.2005г. на Началник на СГКК – Софийска област, с площ по кадастрална карта от 4080 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, със стар идентификатор: кв. 16, парцел II, имот с пл.№62, при граници по кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори №№ 23039.10.262; 23039.11.61; 23039.10.251; 23039.10.260; 23039.10.259, ведно с построените върху имота седем броя сгради, именно: 1. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №23039.10.261.1, със застроена площ от 56 кв.м.; 2. ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №23039.10.261.2, със застроена площ от 96 кв.м.; 3. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №23039.10.261.3, със застроена площ от 57 кв.м.; 4. ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №23039.10.261.4, със застроена площ от 95 кв.м.; 5. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №23039.10.261.6, със застроена площ от 58 кв.м.; 6. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №23039.10.261.7, със застроена площ от 56 кв.м.; 7. ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №23039.10.261.9, със застроена площ от 608 кв.м., включваща 52 броя самостоятелно обособени обекти, с начин на трайно ползване – Жилище, апартамент;

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Каримов
Служебен номер: 792
Телефон: 0722 - 60183
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Македония No34А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Каримов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 189
  • Продажба на МПС: 20
  • Продажба на имущество: 7